CATALÀ

Si vostè veu aquesta pantalla és perquè la nostra web site necessita instal·lar un plug-in en el vostre navegador.

El plug-in necessari s'anomena Microsoft Silverlight.

Microsoft Silverlight és un plug-in que permet reproduccions d'elements multimèdia.

Disponibilitat del plug-in:
Per a sistemes operatius Microsoft Windows, està disponible per als navegadors Internet Explorer, Firefox, Safari i Chrome.

Per a sistemes operatius MAC OS està disponible per als navegadors Firefox i Safari.


PASSES PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ

1. Heu d'instal·lar la darrera versió de Microsoft Silverlight 3 que podreu trobar aquí:

Instalar Silverlight

Heu de seguir les passes que vos indica l'assistent.

2. Una vegada instal·lat  el plug-in de Microsoft Silverlight, heu de tancar el navegador. És important fer-ho així per el seu correcte funcionament.

3. Obriu el navegador.

4. Anau a la següent url:

www.estimsantelm.com

5. Gaudiu del web site!

INFORMACIÓ ADICIONAL

Si desitjau més informació sobre el plug-in de Microsoft Silverlight la podreu trobar a les següents web sites:

www.microsoft.com/silverlight
www.silverlight.net

Gràcies per visitar la nostra web site estimsantelm.com.

L'equip de disseny i desenvolupament.
CASTELLANO

Si está usted viendo esta pantalla, es porque nuestro web site, requiere de la instalación de un plug-in en su navegador.

El plug-in requerido se denomina Microsoft Silverlight.

Microsoft Silverlight es un plug-in que permite reproducciones de elementos multimedia.

Disponibilidad del plug-in:
Para sistemas operativos Microsoft Windows, está disponiblie para los navegadores Internet Explorer, Firefox, Safari y Chrome.

Para sistemas operativos MAC OS está disponiblie para los navegadores Firefox y Safari.

PASOS PARA REALIZAR INSTALACION

1. Instalar la última versión de Microsoft Silverlight 3 que podrá encontrar aquí:

Instalar Silverlight

Siga los pasos que le indica el asistente.

2. Una vez instalado el plug-in de Microsoft Silverlight, cerrar el navegador. Es importante hacerlo de este modo para su correcto funcionamiento.

3. Abrir el navegador.

4. Ir a la siguiente url:

www.estimsantelm.com

5. ¡Disfrutar del web site!

INFORMACION ADICIONAL

Si desea más información sobre el plug-in de Microsoft Silverlight la podrá encontrar en los siguientes web sites:

www.microsoft.com/silverlight
www.silverlight.net

Gracias por visitar nuestro web site estimsantelm.com.

El equipo de diseño y desarrollo.
DEUTSCH

Si está usted viendo esta pantalla, es porque nuestro web site, requiere de la instalación de un plug-in en su navegador.

El plug-in requerido se denomina Microsoft Silverlight.

Microsoft Silverlight es un plug-in que permite reproducciones de elementos multimedia.

Disponibilidad del plug-in:
Para sistemas operativos Microsoft Windows, está disponiblie para los navegadores Internet Explorer, Firefox, Safari y Chrome.

Para sistemas operativos MAC OS está disponiblie para los navegadores Firefox y Safari.

PASOS PARA REALIZAR INSTALACION

1. Instalar la última versión de Microsoft Silverlight 3 que podrá encontrar aquí:

Instalar Silverlight

Siga los pasos que le indica el asistente.

2. Una vez instalado el plug-in de Microsoft Silverlight, cerrar el navegador. Es importante hacerlo de este modo para su correcto funcionamiento.

3. Abrir el navegador.

4. Ir a la siguiente url:

www.estimsantelm.com

5. ¡Disfrutar del web site!

INFORMACION ADICIONAL

Si desea más información sobre el plug-in de Microsoft Silverlight la podrá encontrar en los siguientes web sites:

www.microsoft.com/silverlight
www.silverlight.net

Gracias por visitar nuestro web site estimsantelm.com.

El equipo de diseño y desarrollo
FRANÇAIS

Si vous voyez cette fenêtre, c'est parce que notre site web nécessite l'installation d'un plug-in dans votre navigateur.

Il s'agit du plug-in Microsoft Silverlight.

Microsoft Sliverlight est un plug-in qui permet la lecture d'éléments multimédia.

Disponibilité du plug-in:
Pour Microsoft Windows, il est disponible pour les navigateurs Internet Explorer, Firefox, Safari et Chrome.

Pour MAC OS, il est disponible pour les navigateurs Safari et Firefox.

PROCÉDURE D'INSTALLATION:

1. Installer la dernière version de Microsoft Silverlight 3, que vous pourrez trouver ici:

Installez Silverlight

Suivez les étapes que vous indique l'assistant d'installation.

2. Une fois installé le plug-in Microsoft Silverlight, fermez le navigateur. Cette étape est très importante pour son bon fonctionnement.

3. Ouvrir le navigateur.

4. Allez à l'adresse suivante:

www.estimsantelm.com

5. Profitez de tout le site!

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Si vous désirez plus d'information sur le plug-in Microsoft Sliverlight vous pourrez en trouver sur les sites internet suivants:

www.microsoft.com/silverlight
www.silverlight.net

Merci pour votre visite sur notre site internet estimsantelm.com.

L'équipe de création et développement.
ENGLISH

If you are seeing this screen, it is because our web site requires a plug-in installation in your browser.

The plug-in you require is called Microsoft Silverlight.

Microsoft Silverlight is a plug-in that allows reproductions of multimedia elements.

Plug-in availability:
For Microsoft Windows operative systems, it is available for Internet Explorer, Firefox, Safari and Chrome browsers.

For MAC operative systems, it is available for Firefox y Safari browsers.

INSTALLATION PROCEDURE

1. Install the latest version of Microsoft Silverlight 3 that you will be able to find here:

Install Silverlight

Follow the instructions indicated by the assistant.

2. Once the Microsoft Silverlight is installed, close the browser. It is important to do this in order for it to function correctly.

3. Open the browser.

4. Go to the following url:

www.estimsantelm.com

5. Enjoy the web site!

ADDITIONAL INFORMATION

If you would like more information about Microsoft Silverlight plug-in, you will be able to find it in the following web sites:

www.microsoft.com/silverlight
www.silverlight.net

Thank you for visiting our web site estimsantelm.com.

The design and development team.